Iedereen die een reservatie maakt bij de privé wellness Saffran gaat automatisch akkoord met het huisreglement:

Uw reservatie is pas definitief van zodra het garantie van min 50€ ontvangen is, binnen de 3 dagen na de reservatie. Indien dit niet tijdig gebeurt, houden wij ons het recht voor om uw reservatie te annuleren.

U kan uw reservatie annuleren tot 3 dagen voor de vastgelegde datum. Wenst u te annuleren, dan verzoeken wij u ons minstens 3 dagen op voorhand te verwittigen. Het garantie wordt niet terugbetaald maar zal dienen als garantievoor een toekomstige reservatie. In geval van annulatie na deze termijn, zullen administratieve kosten worden aangerekend ten bedrage van de garantie.

 • Huisdieren zijn niet toegelaten.
 • Het is verboden om te roken in het binnenste gedeelte van de privé wellness Saffran.
 • Het is toegelaten om buiten te roken, mits gebruik van een asbak en mits respect van de ruimte en mogelijke niet-rokers !
 • Kinderen moeten steeds onder toezicht staan van een volwassene.
 • U wordt verzocht te douchen voor gebruik van de verschillende voorzieningen.
 • Het is verboden te duiken in het zwembad.
 • Het is verboden om persoonlijke producten te gebruiken in het zwembad, in het bubbelbad of in de sauna.
 • Het is verboden om eigen drank en/of eten mee te brengen en te nuttigen. (Een uitzondering kan worden gemaakt met een Kurkengeldvergoeding van € 15 per fles)
 • Het is afgeraden om te lopen in de ruimte.
 • Het gebruik van aangepast schoeisel is verplicht.
 • Het gebruik van handdoeken in de sauna is verplicht.
 • U wordt verzocht de rust van de buren niet te verstoren.
 • U wordt verzocht het centrum tijdig te verlaten, zodat de volgende klanten ook kunnen beschikken over een proper centrum.

U bent verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de terbeschikkinggestelde infrastructuur.

Het privé wellnesscentrum Saffran is niet verantwoordelijk voor ongelukken of incidenten met lichamelijk letsel of materiële schade door een onjuist of onvoorzichtig gebruik van de infrastructuur.

 

Voor reserveringen van meer dan 6 personen, kan een zekerheid gelijk aan 200% van de boeking in de vorm van niet-geïnde creditcard garantie verlangd.

Wij behouden ons ook het recht om terug te keren naar het centrum te allen tijde

 

Het privé wellnesscentrum Saffran is niet verantwoordelijk in geval van verlies van goederen.

U staat in voor de onkosten ter herstelling in geval van schade opgelopen tijdens uw huurtijd van het centrum.

Het privé wellnesscentrum Saffran houdt zich het recht voor om de toegang tot het centrum te weigeren, zonder hiervoor een reden te moeten geven.

Het centrer is per periode gecontroleerd door een labotorium. Het is mogelijk dat het labo overwacht voordoet. Ze verwittigen ons en en hebben 10 minuten voor ons uit zetten. Ze nemen 3 heffingen en dat duurt 2 minuten daarna gaan ze weg. Als u reserveert aanvaardt u dat en u ben akkoord om die heffingen te laten doen.

 

Onze juridische relaties zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbank van Brussel alleen is bevoegd in geval van conflict tussen het privé wellnesscentrum Saffran en onze klanten, behalve indien de wet een andere rechtbank aanwijst.